Fortsätt till innehållet

I byggnadsordningen (du flyttas till en ny sida)bestäms vilka åtgärder i enlighet med markanvändnings- och byggförordningens 62 § är av mindre vikt och kan förverkligas efter en åtgärdsanmälan. Sådana åtgärder är t.ex. uppförandet av ett biltak mindre än 10m2 eller ändring av fönsterindelning.

Man kan påbörja projektet ifall byggnadstillsynen inom 14 dygn efter mottagandet av anmälan inte har förutsatt att man bör ansöka om tillstånd eller komplettera dokumenten.

Kommunens byggnadstillsyn kan förutsätta att man i stället för anmälan bör ansöka om ett byggnadslov eller åtgärdstillstånd såvida det är nödvändigt med tanke på allmänt intresse eller grannarnas rättssäkerhet.

Anmälan görs via tjänsten Lupapiste.(du flyttas till en ny sida)