Fortsätt till innehållet

Rivningslov eller anmälan

En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas.

Rivningslov behövs inte:

Byggnadstillsynsmyndigheten skall om rivning inte kräver rivningslov, underrättas om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet inleds (rivningsanmälan). Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid av grundad anledning kräva att man ansöker om rivningslov.

Rivningslov söks och rivningsanmälan görs elektroniskt via tjänsten Lupapiste(du flyttas till en ny sida).

Följande dokument skall bifogas: