Fortsätt till innehållet

Distribution av specialplaner

Källa: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (3, s. 10 och 4, s. 12)

Ifall specialplaner och utredningar behövs finns det bestämt i villkoret för tillståndet. Med specialplaner menas här konstruktionsplaner, ventilations- och fva-planer, grundundersökningar, protokoll över pålning och mätning samt eventuella utlåtanden som behövs under uppbyggnadstiden.

Arbetsbeskrivningar, arbetssäkerhetshandlingar, installationsplaner för element/stålkonstruktioner, o.d. handlingar som gäller utförande av arbetet behöver inte tillställas byggnadstillsynen.

Planerna bör inlämnas i god tid innan varje arbetsskede påbörjas.

Konstruktionsplaner:

Konstruktionsritningarna överlämnas till byggnadstillsynen via Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

VVS-ritningar:

VVS-ritningar, också FVA-situationsplanen tillställs elektroniskt via Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Den ansvariga specialplaneraren undertecknar alla planer inom sitt eget planeringsområde i Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).