Fortsätt till innehållet

Planbestämmelser och bygganvisningar

I planbestämmelserna bestämmer man bl.a. byggnadsytan, våningstalen och användningen av tomten. Även byggnadens form, färgsättning och väderstreck kan ha definierats i planen. Med bygganvisningarna kompletterar man och förtydligar detaljplanens bestämmelser och beteckningar. Avsikten är att styra byggandet så att slutresultatet till sin allmänna karaktär är en trivsam, behärskad och enhetlig helhet. Bestämmelserna och begränsningarna borde utredas redan i samband med tomtköpet, senast i planeringsskedet.

Planutdrag kan beställas av planläggningen(du flyttas till en ny sida).

Planbestämmelserna och bygganvisningarna finns i karttjänsten(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).