Fortsätt till innehållet

Enskilda vägar

Ansvaret för underhåll av enskilda eller privata vägar hör till fastighetsägare och andra väglagsaktionärer. Det är möjligt att ansöka om bidrag för enskild väg. Ansökningstiden annonseras separat.

Vägunderhåll


Sommar- och vinterunderhåll samt övrigt underhållsarbete ska utföras på ett ändamålsenligt sätt, så att utryckningsfordon, hemtjänstbilar, skolbussar och andra fordon kan smidigt köra på enskilda vägar.

Vad ingår i underhåll av enskilda vägar?

Ansökan om kommunalt bidrag för underhåll av enskild väg

Ansökan om privat väghållning har stängts för år 2023.

Det är möjligt att ansöka om bidrag för enskild väg. Sista ansökningsdatum är 30.9.2023.

Så ansöker du

  1. Försäkra dig om att väglaget har meddelat de aktuella uppgifterna till Lantmäteriverkets kontaktuppgifter.
  2. Skicka uppgifter om bestående vikt-och bruksbegränsningar till Digiroad-systemet. Väglaget bör också skicka in uppgifter även om inga begränsningar gäller.
  3. Fyll i formuläret och bekräfta i systemet att anmälningarna är gjorda.
  4. Bifoga 2022 års resultaträkning, balansräkning och vägenhetsberäkning till ansökan.
  5. Underteckna och skicka in blanketten till kommunen senast sista dagen för att anhålla bidrag. Försenade ansökningar beaktas inte.

Formuläret och bilagorna kan också skickas som inskannade dokument per e-post till adressen tekniska@inga.fi.

LADDA NER ANSÖKNINGSBLANKETTEN FÖR BIDRAG 2023 ELEKTRONISKT. Obs! välj autentiseringsland Finland när du skriver under.

Ansökan om privat väghållning har stängts för år 2023.

Anmälan av uppgifter om enskilda vägar till Digiroad

Lagen om enskilda vägar har ändrats den 1.1.2019 (560/2018). Från årsskiftet är väglaget och vägdelägare skyldiga att skicka uppgifter om vägens trafikledning till Trafikledverkets Digiroad-system. En förutsättning för statsunderstöd till väglag är att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade. Informationen som är nödvändig för Digiroad-systemet fås inte någon annanstans ifrån än väglag och enskilda vägdelägare. Ingen bakomliggande information finns tillgänglig om enskilda vägar, om väglaget inte tidigare försett informationen. Anvisningarna för att göra en anmälan har uppdaterats i juni 2019.

Lagstiftningen ålägger privata väglag att även rapportera information om enskilda vägar till lantmäteriverket och trafkiledverket.