Fortsätt till innehållet

Ingåket

Ingåket är en anropstrafiktjänst som kör dig från en plats till en annan i Ingå centrum med omnejd vid den tidpunkt du önskar. Rutter skapas automatiskt baserat på beställningar från kunder som reser samtidigt och i samma riktning.

Vad är Ingåket?

Ingåket är en anropsskjuts som har introducerats i Ingå sedan 6 juni 2022. Projektet genomfördes som en gemensam pilot mellan fem kommuner som fick ett statligt understöd av Traficom. Ingåket transporterar passagerare till till exempel en butik, centrum eller en busshållplats. Sommarboende kan också använda Ingåket som fortsättningsförbindelse fram till sommarbostaden.

Hur fungerar Ingåket?

Anropsskjutsen betjänar Ingå kommuns område med besöks- och servicetrafik på vardagar och under skollov i begränsad omfattning.

Giltig i 182 dagar:  

Anropsskjutsen i Ingå kommun trafikeras av skolbilarna. 

Anropsskjutsen är tillgänglig under följande tider: 

I juni 3-28.6.2024 och augusti 5-7.8.2024 enligt följande:

Vi har två bilar i bruk under dessa tider. Bägge är tillgängligt utrustade.

Anropsskjutsen kan beställas så här: 

Anropsskjutsen beställs per telefon senast föregående vardag. Ring och bestält anropsskjuts på numret 040 486 6983 må-fre kl. 11.00-13.00

I juli 1-31.7.2024 och i början av augusti 1-2.8.2024 enligt följande:

En bil är i bruk och den är tillgängligt utrustad.

Anropsskjutsen kan beställas så här: 

Anropsskjutsen beställs enligt nedan:

Vi har en ny tjänst!

Du kan göra en fortlöpande beställning för en skjuts antingen till dig själv eller gemensamt till flera kunder.  Beställningen kan vara veckovis eller gälla en särskild tidpunkt som passar bilarna i anropstrafiken. 

Det är bra att avbeställa skjutsen i god tid om du har fått förhinder eller inte längre behöver den. Vi rekommenderar att du avbeställer den minst 2 h innan den avtalade tidpunkten för skjutsen.  

Kollektivtrafik

Det är lätt att ta sig från en plats till en annan i Ingå antingen med buss eller med olika slags transporttjänster. Du kan också åka med skärgårdstrafiken året runt.

Bekanta dig med Ingås kollektivtrafik