Fortsätt till innehållet

Underhåll av gator

Vägarna i Ingå sköts antingen av kommunen eller av staten, eller är privatvägar.

Staten sköter om huvudlederna i centrum

Staten ansvarar för underhållet av huvudlederna i centrum. Dessa är:

Meddela om gatornas skick

Du kan meddela Närings- trafik- och miljöcentralen om t.ex.:

Ge respons, ställ frågor, ge förbättringsförslag och anmäl ärenden som gäller statens vägar, järnvägar och farleder: Trafikverket och Närings-, trafik- och miljöcentralens Responskanal(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) 

Kommunens vägar och gator

Övriga trafikleder på detaljplaneområden sköts av kommunen, kontaktuppgifter: asiakaspalvelu@sol.fi.