Fortsätt till innehållet

Underhåll av gator

Vägarna i Ingå sköts antingen av kommunen eller av staten, eller är privatvägar.

Staten sköter om huvudlederna i centrum

Staten ansvarar för underhållet av huvudlederna i centrum. Dessa är:

Meddela om gatornas skick

Du kan meddela Närings- trafik- och miljöcentralen om t.ex.:

Vägtrafikantlinjen

0200 2100 (öppen 24 h, ina/mta)

Trafikledsverket

Ge respons, ställ frågor, ge förbättringsförslag och anmäl ärenden som gäller statens vägar, järnvägar och farleder: https://www.palautevayla.fi/aspa/fi/liikenteen-asiakaspalvelu-etsi-tietoa?lang=sv(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Kommunens vägar och gator

Övriga trafikleder på detaljplaneområden sköts av kommunen, kontaktuppgifter: asiakaspalvelu@sol.fi.

Gatuarbeten och tillstånd

Grävningsarbeten i allmänna utrymmen och gatuområden kräver grävtillstånd: https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/GRAVNINGSLOV-BLANKETT-KAIVANTOLUPA-LOMAKE.xlsx(du flyttas till en ny sida) du kan skicka den ifyllda blanketten till tekniska@inga.fi.