Fortsätt till innehållet

Ingå kommun hyr ut brandstation

Ingås nya brandstation är klar för ibruktagning 9-10/2023 på adressen Täktervägen 38. Då blir den nuvarande brandstationen på adressen Betesvägen 8 ledig. Nu söker vi en aktör som skulle vara intresserad av att hyra den gamla brandstationen!

Byggnaden, som färdigställdes 1989 och är 949 brm2 stor, består av fordonshallar och social- och kontorsutrymmen. Byggnaden är i behov av reparering. I anslutning till byggnaden finns en flyttbar elementbyggnad på 74 m2, som är i gott skick. Den införskaffades 2014.

De årliga kostnaderna för att underhålla byggnaden är ca 55 000 euro, dessutom är avskrivningarna ca 20 000 euro per år.

Byggnadens balansvärde är cirka 350 000 euro och det tekniska värdet i nuläget cirka 1,16 miljoner euro.

I första hand hoppas kommunen att fastigheten kunde hyras ut i sin helhet. Om vi ​​inte hittar en aktör som är intresserad av hela fastigheten, går det även vid behov att hyra ut delar av den. Utöver hyran är kommunen intresserad av hurudan verksamhet som skulle bedrivas och och hur väl det kompletterar kommunens nuvarande serviceutbud.

Nedan hittar du som bilagor bägge våningars planlösningar. Om du är intresserad av fastigheten eller har frågor kan du kontakta kommunens tekniska avdelning, antingen genom att skicka ett mejl till tekniska@inga.fi, eller genom att ta kontakt till kommunens servicesakkunniga Ilkka Rissanen.

Förfrågningar och visning av fastigheten:

Ilkka Rissanen

Servicesakkunnig