Fortsätt till innehållet

Bergvalla III stranddetaljplan framlagd till påseende 30.10-30.11.2023

Invånartillfälle ordnas för Bergvalla III stranddetaljplan tisdagen 21.11.2023
klockan 17.00-19.00 på Walhalla, adress: Valhallavägen 15, 10270
Barösund.

Bergvalla III detaljplan förslag framlagd till påseende 9.2-20.3.2023

Utredningar mm (en del av utredningarna finns endast på finska)