Fortsätt till innehållet

Ingå centrumvisioner utarbetade av studerande vid Aalto-universitetet

Under hösten 2023 har landskapsarkitektstuderande vid Aalto-universitet utarbetat som en del av en planeringskurs utarbetat olika visioner för hur Ingå centrum med omnejd samt Ingå station kunde utvecklas.

Som slutresultat har 12 olika visioner för hur framtidens Ingå, med beaktande av dess särdrag, kunde se ut i framtiden. Av varje vision har också utarbetats en kortare samanställning. Därtill har det utarbetats en gemensam landskapsanalys för hela planeringsområdet i samband med kursen.

Notera att materialet finns endast på finska.