Fortsätt till innehållet

Ansökan om dagvårdsplats

Efter att föräldraledigheten är slut har familjen rätt att ansöka om småbarnspedagogik för sitt barn. I Ingå finns tre kommunala daghem och två kommunala familjedagvårdare.

Ansökan om småbarnspedagogik görs elektroniskt senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogikplatsen. Om det är omöjligt att förutsäga när behovet kommer att uppstå, till exempel på grund av föräldrarnas arbetssituation, studier eller utbildning, ska ansökan om småbarnspedagogik göras så snart som möjligt. Ansökan måste ändå vara gjord senast två veckor innan barnet behöver platsen.

OBS! Beslut om platser inom småbarnspedagogiken delges i samma elektroniska tjänst (eAsiointi). Vårdnadshavaren meddelas per e-post när beslutet finns att ta del av.

Ansök om plats

Ansökan om småbarnspedagogik görs med barnets vårdnadshavarens bankkoder.

Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Ansökan kan också i undantagsfall göras med en fysiskt blankett. Ansökningsblanketter fås från småbarnspedagogiska kansliet och daghemmen eller kan laddas här nedan.