Fortsätt till innehållet

Daghem och familjedagvård

I Ingå finns tre kommunala daghem och två familjedagvårdare. Vid behov är Dal daghem öppet dygnet runt.

Daghemmet är tvåspråkigt och erbjuder dagvård åt barn i åldern 1-5 år.

Öppettider

Daghemmet är öppet 6.30-17.30. Vid behov är Dal daghem öppet dygnet runt (arbete, studier).

Skiftesvård

Skiftesvård betyder dagvård på vardagar mellan klockan 18 och 6, samt veckoslut och helger. Kvällsvård är dagvård på vardagar mellan klockan 18 och 22.

  • Dygnet runt vård erbjuds i ett daghem utgående från behov som uppstår när vårdnadshavarna arbetar eller studerar; detta verifieras med arbetslistor/studieintyg. Då ena eller båda vårdnadshavarna har semester eller ledighet har barnet inte rätt till skiftesvård.
  • På dagvårdsplatsen har man inte öppet dygnet runt utan endast då vårdnadshavarna på förhand meddelat ett vårdbehov.
  • Rätt till skiftesvård har endast de barn, vars vårdbehov beror på bägge vårdnadshavares eller den ensamstående vårdnadshavarens skiftesarbete eller praktik i samband med studier.
  • För barn som bor veckovis hos sina föräldrar beräknas vårdbehovet enligt den föräldern som den veckan är ansvarig för barnet.
  • Vårdbehovet meddelas elektroniskt via e-Asiointi senast fredagar klockan 12, en och en halv vecka innan vårdbehovet uppstår. Undertecknade arbetslistor lämnas månadsvis in till daghemmet.
  • Vårdnadshavarna ansvarar själva för ordnandet av sitt barns dagvård vid plötsliga förändringar i dagvårdsbehovet. Om behov av vård uppstår akut, ordnas vård om personalresurserna är tillräckliga. Vårdnadshavaren ansöker skriftligen av daghemmet om förändring av vårdtider.
  • Klientavgifterna faktureras enligt på förhand reserverade vårdtider. Därför är det viktigt att meddela om förändringar i så god tid som möjligt.
  • På dagvårdsplatsen råder nattro huvudsakligen mellan klockan 22.00 och 6.15. Detta innebär att barn inte lämnas till eller hämtas från dagvårdsplatsen under denna tid utan barnen garanteras nattsömn utan avbrott. Barn som behöver nattvård ska lämnas till daghemmet senast klockan 21.00. Tider som avviker från dessa diskuteras familjevis beaktande barnets helhetsvälmående.
  • Efter nattskift bör barnet hämtas från dagvårdsplatsen senast klockan 15.00.
  • Längden på barnets vårdtid bör vara skälig (rekommendation maximalt 10 timmar) och barnet bör garanteras en veckovila på minst två dagar.
Adress

Farleden 2
10210 Ingå

Kontakt

Kontakt kan också tas via Wilma.

Kirsi Forsell

Daghemsföreståndare, Dals daghem

Grupper

Trollen Grupp

Dal daghem

Hippiäiset Ryhmä

Dal daghem

Menninkäiset Ryhmä

Dal daghem

Tiitiäiset Ryhmä

Dal daghem

Tomtenissarna Grupp

Dal daghem

Knattebo är ett svenskspråkigt och erbjuder dagvård åt barn i åldern 1-5 år.

Öppettider

Daghemmet är öppet 6.30-17.30.

Adress

Lilluddsvägen 5
10210 Ingå

Kontakt

Heidi Julin

Daghemsföreståndare

Knattebo daghem

Grupper

Tvättbjörnar Grupp

Knattebo daghem

Pandor Grupp

Knattebo daghem

Brunbjörnar Grupp

Daghemmet är tvåspråkigt och ger dagvård åt barn i åldern 1-5 år.

Öppettider

Daghemmet är öppet 6.30-17.30.

Adress

Degerbyvägen 106
10160 Degerby

Kontakt

Marika Gröhn

Daghemsföreståndare, Degerby daghem

Grupper

Grodor Grupp

Degerby daghem

Nyckelpigor Grupp

Degerby daghem

Sinitintit Ryhmä

Talitintit Ryhmä

I Ingå finns det två familjedagvårdare.

Speciallärare

Specialläraren arbetar utgående från barnens behov, i barngrupperna och enskilt, samt stöder och handleder dagvårdspersonalen. 

Svenskspråkig speciallärare

Ulrika Eur-Nyholm

Speciallärare inom småbarnspedagogik (svenska)

Måltider

Skol- och daghemmaten i Ingå tillreds av Amica.

Vid förfrågningar:
Compass Group Finland Oy (Amica)
Elina Rajala
050 347 5351
elina.rajala@compass-group.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Specialkost inom småbarnspedagogiken

Enligt det nationella allergiprogrammet är det befogat med specialkost endast då när barnet har en konstaterad kostallergi som ger allvarliga eller livshotande symptom. För detta behövs ett läkarintyg som är i kraft 2 år. Lindriga allergireaktioner (t.ex. klåda i munnen av äppel) är vanliga och försvinner ofta av sig själv. Självvård och uppföljning räcker ofta till i dessa fall.  Specialkost skall inte användas i onödan.För laktosfattig/laktosfri kost kan hälsovårdaren på barnrådgivningen skriva ett intyg.

Nyttiga länkar:

Kontaktuppgifter

Kyrkfjärdens skola/Centralkök
+358 50 562 3860
inkoo@compass-group.fi

Restaurangchef
Elina Rajala
+358 50347 5351
elina.rajala@compass-group.fi