Fortsätt till innehållet

Hemvårdsstöd och stöd för privat dagvård

Hemvårdsstöd betalas till dig som stannar hemma med ditt barn efter föräldraledighetens slut. Mer information om hemvårdsstödet hittas på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Ingå kommun betalar inget kommuntillägg till dem som lyfter hemvårdsstöd från FPA.

Läs mer om hemvårdsstöd på FPA:s webbplats(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Familjeledighet

Läs mer om familjeledigheterna på FPA:s webbplats.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Stöd för privat dagvård

Som ett alternativ till den kommunala dagvården kan familjen välja privat dagvård. Ingå kommun betalar ett stöd för privat dagvård och FPA stöder också den privata dagvården. Stöden betalas direkt till dagvårdsproducenten. Observera att kommuntillägget endast gäller privat dagvård. Ingå kommun betalar inte ut ett kommuntillägg till dem som sköter sina barn hemma, det vill säga är vårdlediga, och lyfter hemvårdsstöd från FPA.

Från och med 1.8 utbetalas kommuntillägget till stöd för privat dagvård enligt tabellen nedan.    

1.8.2019Under 3 år3-6 år
Daghem/gruppfamiljedagh.Daghem/gruppfamiljedagh.
max 20 h/v285 €/mån232 €/mån
över 20 h/v442 €/mån353 €/mån
Kompletterande dagv. för förskolebarn232 €/mån
  Under 3 år 3-6 år
  Familjedagvård Familjedagvård
 max 20 h/v 197 €/mån 142 €/mån
 över 20 h/v 295 €/mån 203 €/mån
Kompletterande dagv. för förskolebarn  142 €/mån

Kommuntillägget till stöd för privat dagvård utbetalas enbart till privata dagvårdsproducenter, inte till föreningar och annan klubbverksamhet.

Ett syskontillägg om 100€/mån utbetalas för det äldsta barnet i familjen om familjen har fler än ett barn i privat dagvård.

Stödet utbetalas månatligen i efterskott enligt det behov av dagvård barnet har (under 20 h/vecka eller över 20 h/vecka). I juli månad utbetalas kommuntillägget enbart för de dagar barnet har vårdats i den privata dagvården.

Barnets vårdnadshavare ansöker om kommuntillägg till stöd för privat dagvård i eDaisy(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Dagvårdsproducenten ska månatligen inlämna en rapport över barnen som varit i dagvård. Rapporten skickas per e-post, senast den 4:e i varje månad. Rapporten används sedan som grund för utbetalningen.  Utbetalningen sker uppskattningsvis inom 14 vardagar från det att vi mottagit rapporten. E-posten skickas till:

Carina Bäckroos

Förvaltningsassistent

Marika Ehn

Bildningschef