Fortsätt till innehållet

Museer

Hoppa in i det förflutnas virvelvindar! Ingås kulturregion erbjuder attraktioner från olika tidsepoker.

Gammelgården är ett traditionellt hembygdsmuseum och på Degerby Igor museum presenteras berättelser från tiden före, under och efter hyrestiden. Fagervik gårds unika och natursköna bruksområde är definitivt värt ett besök, och Malmtorps bondgårdsmuseum berättar om livet förr i tiden.

Museet Degerby Igor tar vara på och förmedlar berättelser om tiderna före, under och efter Porkalaparentesen 1944-1956 då Degerby utgjorde en del av det sovjetiska arrendeområdet.

Utställningarna finns i två byggnader, den ena fungerade fram till hösten 1944 som Degerby kommungård, den andra som Degerby brandstation.

Kapacitet finns vintertid för grupper på ca 50 personer, sommartid upp till 70 personer. Förhandsbokade grupper har alltid företräde. Kaffeservering ordnas på beställning och i den lilla museishopen finns föremål som på ett eller annat sätt kan knytas till Degerbys mångskiftande historia.

Fagerviks idylliska bruksområde är väl värt ett besök.

Den så kallade Kungsvägen går förbi bruksområdet, och Fagervik bruk har varit en viktig viloplats, där både kungen av Sverige, Gustaf III, och kejsaren av Ryssland,  Alexander I, har övernattat. I brukskyrkan finns den äldsta orgeln i Finland i ursprungligt och spelbart skick. På området finns en gångstig med informationstavlor och ett trivsamt sommarcafé i den gamla bruksprästgården.

Inbäddade i lummig grönska invid sjön utgör herrgården, parken, kyrkan samt bruksgatan en unik 1700-tals helhet som är svår att finna annanstans i vårt land. Här sammanflätas den kulturhistoriska miljön med ett levande lantbruk, ett resultat av flere generationers målmedvetna arbete.

Du kan besöka bruket till fots och i museet kan du lära dig om brukets och herrgårdens historia. Museets utställning består av gamla bilder och föremål och presenterar för sina besökare brukets och herrgårdens nästan 300-åriga historia samt trädgården med sina unika byggnader.

Fagerviksvägen 1135, 10250 Fagervik

Gammelgården grundades 1936 i samband med Ingå kommuns 600-årsjubileum. 

Hembygdsmuseet visar upp över 20 byggnader från förr, vilka har till största delen uppförts med talkokraft.  Byggnaderna och föremålen kommer från olika håll i Ingå och alla har en egen historia att berätta. 

Manbyggnaden kommer från Ill i Illansby och donerades 1938 av ägarna till Fagervik gård, Erik Hisinger-Jägerskiöld och Rafael von Frenckell. Ursprungligen uppfördes byggnaden 1772.

Det finns en film om Gammelgårdens byggnader och föremål. Filmen finns att låna på biblioteket i Ingå.

Museivägen 6, 10210 Ingå

Bostadsbyggnaden från år 1877 med sina gamla möbler och bruksföremål berättar hur man levde och bodde förr. I byggnaden finns ett litet skolmuseum. I vagnslidret finns kärror, slädar, traktorer och andra jordbruksredskap man kan bekanta sig med.

Museet grundades år 2000 och upprätthålls av Bondgårdsmuseets vänner r.f.

Ingarskilavägen 37, 10120 Täkter

Museet Degerby Igor