Fortsätt till innehållet

Bibliotekstjänster

Tjänster

Digitalisering

Du kan digitalisera gamla VHS-kassetter på DVD-skiva och fotografier på minnessticka. Ta med egen skiva eller sticka. Vi handleder i användningen av digitaliseringsapparaten. Digitalisering är gratis.

Tilläggsuppgifter och tidsbeställning:

Bibliotek

Strandvägen 2, 10210 Ingå

Fjärrlån

Om önskat material inte finns på Helle-bibliotek, kan det beställas som fjärrlån från något annat bibliotek i Finland. Biblioteket fjärrlånar material också från utländska bibliotek. Utlånaren betalar för fjärrlån från utländska bibliotek enligt avsändarbibliotekets taxa. 

Fjärrlån kan beställas med en e-blankett(du flyttas till en ny sida), per e-post eller från bibliotekets kundbetjäning. För fjärrlån som inte avhämtas debiteras en avgift. 

Priser:

  • fjärrlån 4 €
  • fjärrlån från högskolebibliotek 8 € 
Celia

Celias böcker kan användas av alla som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av sjukdom, skada eller motsvarande. Du kan registrera dig som Celias ljudboksanvändare på biblioteket. Urvalet omfattar idag ca 40 000 olika ljudböcker som kan avlyssnas gratis från nätet.

Bekanta dig med Celia-bibliotekets tjänster på deras webbplats(du flyttas till en ny sida). Tilläggsinformation och användarsignum får du på biblioteket.

Flerspråkiga biblioteket

Flerspråkiga biblioteket(du flyttas till en ny sida) erbjuder bibliotekstjänster på främmande språk. Samlingen omfattar verk på över 80 språk för barn, unga och vuxna. Biblioteket är ett av huvudstadsregionens Helmet-bibliotek. 

Material kan beställas avgiftsfritt. Tag kontakt med Ingå bibliotek om du önskar beställa material från Flerspråkiga biblioteket.

Ryskspråkigt bibliotek

Ryskspråkigt bibliotek(du flyttas till en ny sida) erbjuder bibliotekstjänster för den ryskspråkiga befolkningen och alla som är intresserade av ryska språket och rysk kultur. Biblioteket finns i Sello-biblioteket i Esbo och hör till Helmet-biblioteken. 

Material kan beställas gratis. Tag kontakt med Ingå bibliotek om du önskar beställa material från det ryskspråkiga biblioteket.

Bibliotek

Strandvägen 2, 10210 Ingå

Användarregler
Avgifter

Bibliotekstjänster och -användning är i regel gratis. Avgifter kan dock uppkomma för t.ex. material som återlämnas för sent. Läs mera om Helle-bibliotekens avgifter(du flyttas till en ny sida).

I biblioteket samlas en svensk- och en finskspråkig läsecirkel en gång i månaden. De som deltar i den svenskspråkiga läsecirkeln berättar om böcker som de läst. Läsecirklarna är öppna för alla. Om träffarna meddelas i evenemangskalender(du flyttas till en ny sida)n.

I biblioteket kan ordnas småskaliga utställningar. Arrangören sköter utställning och nedmontering. Vänligen beakta att biblioteket har öppet också under meröppettider utan personal. På biblioteket finns inspelande kameraövervakning. Arrangören ansvarar utställningsmaterialet.  

Bibliotek

Strandvägen 2, 10210 Ingå

Datorer

Bibliotekets datorer kan användas också under meröppettiden. Biblioteket har trådlöst nät så det går att arbeta med egen dator. 

Spelkonsoler

På biblioteket finns ett spelrum med Nintendo Switch, Playstation 4 och Wii U. Spelrummet är öppet under bibliotekets betjäningstider(du flyttas till en ny sida).

I biblioteket kan du skriva ut, kopiera och skanna. Att skanna är gratis, för utskrifter och kopior debiteras en avgift.

Utskrivnings- och kopieringsavgifter:
A4: 40 cent
A3: 80 cent

Tyst arbetsrum

På biblioteket finns ett tyst arbetsrum som du kan reservera för din användning. Arbetsrummet finns till förfogande under bibliotekets betjäningstider(du flyttas till en ny sida). Du kan ha fem reservationer åt gången. Arbetsrummet kan reserveras per e-post eller telefon. 

Arbetsrummet kan också användas för möten. Det finns sittplats för fyra. Rummet har full HD-screen och trådlöst nät så du kan jobba med egen dator.

Bibliotek

Strandvägen 2, 10210 Ingå