Fortsätt till innehållet

För lärare

Biblioteket erbjuder mångsidig service till alla grundundervisningsgrupper.

Bokprat uppmuntrar till läsning och litteraturintresse. Vi ordnar bokprat enligt barnens ålder. Vi kan också bokprata om olika genren, t.ex. fantasi- och faktalitteratur. Bokprat kan ordnas i biblioteket eller skolan. 

Skolklassen kan få ett eget bibliotekskort för sina lån. Kortet ges till läraren och gäller ett år i taget. Bibliotekskortet får du på biblioteket eller genom att fylla i en blankett(du flyttas till en ny sida) som du kan skriva ut.

Tag kontakt med biblioteket om läsdiplom intresserar.

Du kan beställa böcker enligt något visst tema. Vänligen tag kontakt med biblioteket i god tid så att vi hinner beställa böcker från andra Helle-bibliotek. Böckerna ska avhämtas från och återlämnas till biblioteket.

Klasser kan reservera tid för undervisning i biblioteksanvändning. Vi går igenom bibliotekets materialutbud och hur man hittar det. Vi går också igenom hur man lånar, reserverar och återlämnar böcker.