Fortsätt till innehållet

Det händer på biblioteket

Det händer på biblioteket

Bibliotekets evenemang finns med i kommunens evenemangskalender.

Så här ordnar du ett evenemang på biblioteket

Bibliotekslokalerna kan användas gratis för olika evenemang. Biblioteket har behövlig basutrustning och plats för ca 50 personer.  

Tag kontakt med biblioteket om du önskar ordna ett evenemang.

Pia Rahikainen

Bibliotekschef