Fortsätt till innehållet

Meröppet bibliotek

Du kan besöka det meröppna biblioteket då personal inte finns på plats. Under meröppettiden kommer du in i biblioteket med ditt bibliotekskort och den anslutande PIN-koden.

Öppethållningstider

Rätt att använda det meröppna biblioteket

Alla personer över 15 år har rätt att använda det meröppna biblioteket. För användning av meröppet biblioteket behöver du ett bibliotekskort med anslutande PIN-kod. Personer under 15 år får rätt att använda biblioteket under meröppettiden med vårdnadshavarens samtycke. 

Var och en som använder det meröppna biblioteket loggar in sig med sitt kort. Användaren ansvarar också för de personer som hen släpper in med sina signum. Familjemedlemmar kan komma in i det meröppna biblioteket med en inloggning.

Bibliotekets användning under meröppettiden

Under meröppettiden kan du utlåna och återlämna material, använda kunddatorer, läsa tidningar, arbeta och hålla möten. Det trådlösa nätet står till förfogande. Reserverat material kan avhämtas från reservationshyllan. 

Att skriva ut och kopiera är möjligt under meröppettiden om du har ett användarkonto. Användarkontot får du från biblioteket. 

Användarna ska följa det meröppna bibliotekets användarregler(du flyttas till en ny sida).

Inloggning

Under meröppettiden kan du logga in med hjälp av kortavläsaren som finns i närheten av ytterdörren. 

Visa bibliotekskortet till kortavläsaren med streckkoden uppåt. Ange sedan ditt PIN-kod med fyra siffror. Dörren öppnas och du kommer in i biblioteket. 

Du ska logga in om du är i biblioteket då meröppettiden börjar. 

Att utlåna och återlämna

Du kan utlåna och återlämna material med hjälp av bibliotekets utlånings- och återlämningsautomater. För det behövs ett giltigt bibliotekskort och en personlig PIN-kod. 

Material kan återlämnas utan bibliotekskort.

Material kan återlämnas i luckan vid ytterdörren.

Säkerhet

Det meröppna bibliotekets säkerhet övervakas genom passerkontroll och inspelande kameraövervakning med tillämpning av dataskyddslagen (1050/2018).

För fastighetsunderhållet svarar SOL, telefon 020 570 0200.
För fastighetsövervakning svarar Sydbevakning, telefon (09) 3154 9000.