Fortsätt till innehållet

Öppethållningstider

Bibliotekets betjäningstider

Bibliotekspersonal finns på plats under betjäningstid.

Meröppet bibliotek

Under meröppettiden finns ingen personal på plats. Inloggning till biblioteket sker med bibliotekskort och PIN-kod. Läs mer om hur det meröppna biblioteket fungerar.(du flyttas till en ny sida)

Avvikande öppettider

Dagen före helgdag är biblioteket öppet kl. 10-16. Festdagar är biblioteket stängt men det meröppna biblioteket är öppet. Biblioteket informerar om övriga avvikande öppettider.

Degerby närbibliotek

Degerby närbiblioteks öppethållning följer skolans läsår(du flyttas till en ny sida). I biblioteket finns mest material för barn och unga. Till biblioteket kan reserveras material från andra Helle-bibliotek.