Fortsätt till innehållet

Hundpark

Hallå, alla voffsingar! Ingås sociala hundpark, Pro Canis, är en mötesplats för alla fyrbenta vänner. Här får man busa runt, oavsett vilken storlek hunden har i änden av kopplet. Wuf och välkommen!

Hundparken Pro Canis är belägen i Ingå centrum på Byvägen 2 och är öppen varje dag kl. 07.00-21.00.

Hundparken är tillgänglig för alla och har ett vindskydd dit du kan gå med din hund vid plötsligt regn eller starkt solsken.

Hundparken har en egen Facebookgrupp(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida), där man till exempel kan fråga efter hundkompisar till nästa lekstund. Alla lurviga och mindre lurviga vänner är välkomna!

Man får vistas i hundparken endast mellan kl 7-21 och man vistas i hundparken på eget ansvar. Ansvaret för hunden i hundparken är alltid hos den som rastar hunden.

 • Låt inte din hund skälla i onödan och störa omgivningen!
 • Med att använda hundparken godkänner du reglerna:
 • Parken har olika sidor för stora hundar och för små hundar.
  En liten hund är under 40 cm hög och väger under 15 kg. För inte en stor hund på små hundarnas sida. En liten hund kan, på rastarens ansvar, vistas på stora hundarnas sida
 • Lösgör din hund i vindfånget
 • Gå själv före in i hundparken
 • Håll alltid portarna stängda
 • Det är inte tillåtet att lämna hunden ensam i hundparken
 • Du kommer väl ihåg att alla hundar inte är vana vid barn
 • Försäkra dig om att din hund kommer överens med andra hundar. Ifall detta inte är fallet bör du avlägsna dig från hundparken då andra är på väg dit
 • Det är inte tillåtet att komma till hundparken med en sjuk hund eller en tik med löptid
 • Se till att vaccinationerna för din hund är i skick
 • Det är inte tillåtet att hämta hundens egna leksaker till parken samt kasta dem då när det finns andra hundar i parken. Följderna kan vara oväntade
 • Plocka upp efter din hund först i en påse och lägg den sedan i sopkärlet utanför. Små spadar hittar du i stugans regnskydd
 • Skydda planteringarna och konstruktionerna på området
 • Låt inte din hund gräva gropar och ifall så skulle hända, fyll dem. De är en säkerhetsrisk

  DU KAN ANMÄLA OM OFOG SOM INVERKAR PÅ SÄKERHETEN SAMT BRISTER SOM KAN FÖRORSAKA FARA FÖR HUNDAR till mailadressen info@proinga.fi eller skicka ett sms till numret 050-3681660. Pro Ingå rf har rätt att ändra på reglerna samt vid behov stänga hundparken.