Fortsätt till innehållet

Motion inomhus

I Ingå finns kommunens gym och skolornas gymnastiksalar där du kan reservera en saltur om du vill.

Lyft skrot på gymmet eller utnyttja skolornas gymnastiksalar där du kan boka en saltur om du vill. Grabba tag i vattenflaskan och ställ in dig på lite motion!

 • Det nya gymmet i Villekulla har öppnat på Museivägen 9.
 • Gymkortet:
  Du kan köpa ett gymkort via webbutiken https://inga.ekunta.fi/sv/produkt/gymmedlemskap. Priserna är följande:
  • 1 månad: 10 €
  • 3 månader: 30€
  • 6 månader: 60€
  • 12 månader: 100 €

   Medlemskapet är giltigt direkt efter betalning.
 • Personlig kod:
  Du kommer att få en personlig kod via e-post. Kom ihåg att ange # efter din kod när du går in i gymmet!
 • Parkering:
  • På dagtid parkerar du till vänster när du kommer från Västerleden. Du kan även parkera på Gammelgårdens sandplan (du hittar den genom att köra på Byvägen).
  • På kvällen kan du även använda skolans personalparkering.
 • Ingång:
  • Du når gymmet genom huvudingången mittemot Kyrkfjärdens skola. Inne i byggnaden hittar du omklädningsrummen rakt fram -> herrarnas till vänster före glasdörren och damernas en bit fram efter glasdörren förbi caféutrymmet till vänster. Till själva gymmet går man via caféutrymmet. 
  • Samma personliga kod fungerar omklädningsrummen och dörren till gymmet. Endast du använder din kod, man låter inte andra komma in med samma. 
 • Nyckelbrickor:
  De gamla nyckelbrickorna fungerar inte längre. Återlämna dem till kommunens informationspunkt. Glöm inte att ange ditt bankkontonummer så att panten kan återbetalas.
 • Öppettider:
  • Gymmet är öppet varje dag kl. 06.00–23.00.

Träningsglädje!

Instruktören närvarar

Känns redskapen, vikterna och alla de olika mackapärerna främmande? Det gör ingenting!

Du kan bekanta dig med gymmets redskap tillsammans med ett proffs så att du framöver kan träna bra och tryggt på egenhand.

Ingen instruktion i gymmet på sommaren. Instruktören är på plats igen från augusti. Tidtabellen publiceras senare.

Kommunens ledda verksamhet

Kommunen ordnar också egen ledd verksamhet på gymmet, och då är lokalen förstås upptagen.

Gymmet är reserverat för kommunens ledda verksamhet under perioden september-april. Hit hör Mbi:s kurser samt seniorverksamhet.

Schemat över nästa läsår publiceras på hösten.

Kommunen har följande gymnastiksalar:

 • Kyrkfjärdens skola  28 x 14 m (Museivägen 7, 10210 Ingå)
 • Merituulen koulu  20 x 10 m (Idrottsvägen 3, 10210 Ingå)
 • Degerby skola, 20 x 10 m (Degerbyvägen 106, 10160 Degerby)
 • Villekulla, 14 x 14 m (Museivägen 9, 10210 Ingå)

Vänd dig till fritidskansliet då du vill reservera saltur i någon av gymnastiksalarna. 
Regelbundna salturer delas ut enligt skolornas läsår, ansökningen öppnas i marsmånad.

Pia Helle

Fritidsinstruktör