Fortsätt till innehållet

Motionsrådgivning

Motionsrådgivning är en avgiftsfri tjänst som är avsedd för Ingåbor som inte motionerar tillräckligt med tanke på sin hälsa och som behöver råd och stöd för att komma igång med motionerandet.

Vad är motionsrådgivning?

Hur ser processen ut?

  1. Kunden identifieras hos hälsovården, motion tas på tal och motionsrådgivning rekommenderas
  2. Kunden bokar tid / Motionsrecept från hälsovård​
  3. Inledande kartläggning, kunden fyller i frågeformulär
  4. 1:a besök (90 min) Genomgång av inledande frågeformulär, samtal och målsättning
  5. Eventuella tester / Distanskontakt via telefon eller e-post
  6. 2:a besök (60 min) 3 månader efter första besöket / Lägesrapport / Presentation av motionsutbud
  7. Distanskontakt via telefon eller e-post
  8. 3:e besök (60 min) 6 månader efter första besöket / Lägesrapport, vägen till självständig och/eller hadledd motion
  9. Uppföljning / 9-12 månader efter första besöket / Eventuella tester

OBS! Mellan punkterna 3-9 utförs motion på egen hand.

Kontakt

Motionsrådgivningen ordnas i samarbete med social- och hälsovården. Vårdpersonalen eller läkaren kan rekommendera och styra dig till motionsrådgivningen, men det går lika bra att själv boka tid.

Tidsbeställning görs via telefon på numret 040 657 4871 eller per e-post till valfard@inga.fi Du kan också lämna ringbud som textmeddelande.

Ta modigt kontakt!

Nyttiga länkar