Fortsätt till innehållet

Musikinstitutet Raseborg

Musicera vid musikinstitutet! Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning i musik enligt fördjupad lärokurs.

Den mångsidiga undervisningen riktar sig i första hand till barn och ungdomar, men det är möjligt att inleda studierna även som vuxen. Redan som baby kan man börja i den populära musikleken.

Musikens glädje och att musicera tillsammans främjar utvecklingen av ett gott och livslångt förhållande till musik och studierna ger också färdigheter inför eventuella yrkesstudier inom musik. Anmälan till musikinstitutets studier, som börjar på hösten, sker under föregående vår, då det också ordnas en instrumentstig. På instrumentstigen kan du prova olika instrument under ledning av musikinstitutets lärare.

Mera info om studierna och anmälningen.(du flyttas till en ny sida)

Vi finns också på Facebook(du flyttas till en ny sida) och Instagram(du flyttas till en ny sida)!

Verksamhetsområdet för Musikinstitutet Raseborg är Raseborg (värdkommun), Hangö och Ingå. Utbudet riktar sig i första hand till barn och unga, men vi har också undervisning för vuxna. Undervisningen är målinriktad, framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter att uttrycka sig med hjälp av musiken. Denna utbildningsform ger en stabil grund för musikintresset och färdigheter att söka vidare till yrkesstudier inom musik. (Källa(du flyttas till en ny sida))