Fortsätt till innehållet

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

Genom att klicka på länkarna nedan kan du söka efter föredragningslistor och protokoll enligt sammanträdesdatum och nämnd. Du hittar även aktuella beslut som har fattats av tjänsteinnehavare vid Ingå kommun.

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut hittas här:

Föredragningslistor, protokoll, kungörelser och tjänsteinnehavarbeslut(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) 

Välfärdsnämnden 14.6.2023, protokollet publiceras 26.6.2023
Tekniska nämnden 13.6.2023, protokollet publiceras 23.6.2023
Kommunstyrelsen 12.6.2023, protokollet publiceras 22.6.2023
Nämnden för fostran och utbildning 7.6.2023, protokollet publiceras 19.6.2023
Tekniska nämnden 13.6.2023, protokollet publiceras 23.6.2023
Kommunstyrelsen 12.6.2023, protokollet publiceras 22.6.2023
Nämnden för fostran och utbildning 7.6.2023, protokollet publiceras 19.6.2023
Nämnden för fostran och utbildningens svenska sektion 7.6.2023, protokollet publiceras 19.6.2023
Kommunstyrelsen 5.6.2023, protokollet publiceras 15.6.2023
Kommunfullmäktige 5.6.2023, protokollet publiceras 15.6.2023
Byggnads- och miljönämnden 5.6.2023, protokollet publiceras 15.6.2023
Tekniska nämnden 1.6.2023, protokollet publiceras 12.6.2023


Ett protokoll är framlagt på webbsidan i ungefär ett års tid.  

Föredragningslistor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokollpubliceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, tionde dagen efter mötet.

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbesluten publiceras på beslutsdagen. Besluten finns till påseende under tiden för ändringssökande, minst 14 dagar.