Fortsätt till innehållet

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

Genom att klicka på länkarna nedan kan du söka efter föredragningslistor och protokoll enligt sammanträdesdatum och nämnd. Du hittar även aktuella beslut som har fattats av tjänsteinnehavare vid Ingå kommun.

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut hittas här:

Föredragningslistor, protokoll, kungörelser och tjänsteinnehavarbeslut(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) 

Välfärdsnämnden 29.5.2024, protokollet publiceras 5.6.2024
Handikapprådet 23.5.2024, protokollet publiceras 30.5.2024
Äldrerådet 21.5.2024, protokollet publiceras 28.5.2024
Kommunstyrelsen 20.4.2024, protokollet publiceras 27.5.2024
Revisionsnämnden 17.5.2024, protokollet publiceras 24.5.2024
Tekniska nämnden 14.5.2024, protokollet publiceras 21.5.2024
Revisionsnämnden 3.5.2024, protokollet publiceras 11.5.2024
Tekniska nämnden 23.4.2024, protokollet publiceras 30.4.2024

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokollpubliceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, sjunde dagen efter mötet. Protokollen finns framlagda på kommunens hemsidorna ca 2 år. Äldre protokoll kan efterfrågas av nämndernas protokollförare. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges äldre protokoll kan tillfrågas via inga@inga.fi

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbesluten publiceras på beslutsdagen. Besluten finns till påseende under tiden för ändringssökande, minst 14 dagar.