Fortsätt till innehållet

Föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser

Genom att klicka på länkarna nedan kan du söka efter föredragningslistor och protokoll enligt sammanträdesdatum och nämnd. Du hittar även aktuella beslut som har fattats av tjänsteinnehavare vid Ingå kommun.

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut hittas här:

Föredragningslistor, protokoll, kungörelser och tjänsteinnehavarbeslut(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) 

Nämnden för fostran och utbildning 30.11.2023, protokollet publiceras 7.12.2023

Välfärdsnämnden 29.11.2023, protokollet publiceras 7.12.2023
Kommunstyrelsen 27.11.2023, protokollet publiceras 4.12.2023
Revisionsnämnden 14.11.2023, protokollet publiceras 21.11.2023
Kommunfullmäktige 13.11.2023, protokollet publiceras 20.11.2023
Tekniska nämnden 2.11.2023, protokollet publiceras 9.11.2023

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på webbsidan i regel samma dag som listorna skickas ut. Tidpunkten för när föredragningslistorna skickas ut varierar.

En föredragningslista kan läsas på webbsidan tills protokollet publiceras.

Protokoll

Granskade och underskrivna protokollpubliceras på webbsidan i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, sjunde dagen efter mötet.

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbesluten publiceras på beslutsdagen. Besluten finns till påseende under tiden för ändringssökande, minst 14 dagar.