Fortsätt till innehållet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige har ansvar för det strategiska beslutsfattandet, att sätta upp mål för hela kommunkoncernen, balansen mellan ekonomi och verksamhet samt utvärderingen av verksamheten.

Kommunfullmäktiges storlek bestäms utgående från kommunens invånarantal. I Ingå kommunfullmäktige sitter 27 ledamöter. Ledamöter och ersättare väljs i kommunalvalen som hålls vart fjärde år.

Fullmäktigemötena är öppna för allmänheten

Fullmäktiges möten är öppna för alla. Information om mötena publiceras i god tid före mötet i bl.a. kommunens evenemangskalender.

Protokoll

Mötesprotokollen finns för påseende den tionde dagen efter mötet eller  närmast efterföljande vardag ifall den tionde dagen är en helgdag

Presidium

Robert Lemström

Ordförande

SFP

Karl Åberg

I viceordförande

SFP

Petri Nyberg

II viceordförande

SDP

Fullmäktigeledamöter i bokstavsordning

Patricia Grönholm

SFP

Glenn Hagman

SFP

Mikko Heini

Gröna

Annika Holmström

SFP

Juha Kainulainen

I vice ordförande (styrelsen)

Saml

Timo Kallio

Saml

Toni Korhonen

Sannf.

Kimmo Lassander

SDP

Robert Lemström

Ordförande

SFP

Annette Lindholm

SFP

Petri Nyberg

II viceordförande

SDP

Rasmus Sulonen

Saml.

Patricia Wessman

II vice ordförande (styrelsen)

SFP

Henrik Wickström

Styrelseordförande

SFP

Karl Åberg

I viceordförande

SFP

Jojje Öberg

SFP

Mötesdagar våren 2024