Fortsätt till innehållet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och skötsel av ekonomin. Styrelsen bereder de ärenden som fullmäktige beslutar om, ser till att besluten verkställs och övervakar lagligheten.

I Ingå kommunstyrelse sitter nio (9) personer som har varsin personlig ersättare.

Protokoll

Styrelseprotokollen finns till påseende den tionde dagen efter ett möte. Protokollen för konfidentiella ärenden läggs dock inte fram till påseende.

Styrelseledamöter

Henrik Wickström

Styrelseordförande

SFP

Juha Kainulainen

I vice ordförande (styrelsen)

Saml

Patricia Wessman

II vice ordförande (styrelsen)

SFP

Tuomas Bergström

Gröna

Ersättare

LedamotPersonlig ersättare
Henrik WickströmJojje Öberg
Juha KainulainenRasmus Sulonen
Annika WideAnnika Holmström
Marie Bergman-AuvinenAnnette Lindholm
Andreas ElfvingGlenn Hagman
Patricia WessmanMikael Rehnberg
Ingrid TräskmanPatricia Grönholm
Tuomas BergströmMikko Heini
Niina HolmströmAnne Ek

Mötesdagar våren 2024

Vid behov kan extra möten hållas eller ovanstående datum ändras.