Fortsätt till innehållet

Nämnder

Lagstiftningen för de olika verksamhetsområdena definierar nämndernas uppgifter. Kommunens förvaltningsstadga stadgar om varje nämnds befogenheter.

Nämnderna bestämmer själva hur ofta möten behöver hållas. I praktiken hålls möten ungefär en gång i månaden. Mötena är stängda för allmänheten. En representant från kommunstyrelsen sitter i varje nämnd. Dessutom har kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande rätt att delta i mötena.

E-postadresserna till medlemmarna är i formen fornamn.efternamn@inga.fi

Revisionsnämnden

Kommunfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Revisionsnämndens ordförande och vice ordförande ska sitta i fullmäktige.

Revisionsnämnden bereder ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin vilka fullmäktige fattar beslut om. Revisionsnämnden ska också bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Fullmäktige väljer revisorer för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsår. Revisorerna ska vara personer eller samfund som godkänts av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-revisorer eller OFR-samfund).

 • Ordförande Eivor Björklöf
 • Viceordförande Elina Ahde
 • Margita Nylander
 • Tom Backman
 • Timo Kallio
Ersättare
 • Irene Kvarnström
 • Rannvi Wallen
 • Lena Selén
 • Waldemar Kvarnström
 • Harri Sane

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden ansvarar för att nationella och kommunala val samt skilda folkomröstningar förrättas.

 • Ordförande Jarno Niemi
 • Viceordförande Jari Wetterstrand
 • Gunn-Viv Glad-Jugner 
 • Elina Hatakka
 • Toni Korhonen
Ersättare
 • Britt-Marie Fagerström
 • Anne Ek
 • Charlotte Wieliczko-Krutkiewicz
 • Jari Kivirinta
 • Mikaela Albäck

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens verksamhet omfattar bibliotekstjänster, kultur- och ungdomstjänster inklusive medborgarinstitut, motionstjänster och tjänster för främjande av hälsan samt vänortsverksamhet och integration.

 • Ordförande Marie Bergman-Auvinen
 • Viceordförande Annette Lindholm
 • Annika Holmström
 • Jojje Öberg
 • Tom Backman
 • Anu Harttunen-Rytkönen
 • Rasmus Sulonen
 • Gun-Viv Glad Jungner
 • Jari Kivirinta
Ersättare
 • Tanja Ljungqvist
 • Patricia Grönholm
 • Johanna Hildén
 • Glenn Hagman
 • Hans-Anders Unnérus
 • Sanna Lindholm
 • Timo Kallio
 • Jenni Rantanen
 • Toni Korhonen

 • 14.8
 • 28.8 (aftonskola)
 • 18.9
 • 23.10
 • 20.11
 • 11.12

Nämnd för fostran och utbildning

Verksamheten för nämnden för fostran och utbildning omfattar bl.a. småbarnspedagogik, förskolor och skolor.

 • Ordförande Annika Wide
 • Viceordförande Sari Wilhola
 • Tuomas Bergström
 • Waldemar Kvarnström
 • Annette Lindholm
 • Petri Nyberg
 • Mika Rytkönen
 • Patricia Wessman
 • Viviann Westermarck
Ersättare
 • Peter Silverbrand
 • Anna Sane
 • Jooa Rissanen
 • Matti Eklund
 • Johanna Hildén
 • Jenni Rantanen
 • Frans Wilhola
 • Patricia Grönholm
 • Jessica McQuade


 • Ordförande Anette Lindholm
 • Viceordförande Annika Holmström
 • Christel Abborre
 • Peter Silfverbrand
 • Tor-Erik Portman
Ersättare
 • Johanna Hildén
 • Jessica McQuade
 • Mikko Järvi
 • Waldemar Kvarnström
 • Gun-Viv Glad-Jungner

 • Ordförande Sari Wilhola
 • Viceordförande Anna Sane
 • Matti Eklund
 • Niina Holmström
 • Toni Korhonen
Ersättare
 • Mika Rytkönen
 • Jenni Kainulainen
 • Henna Kvarnström
 • Kimmo Lassander
 • Jari Kivirinta

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden fungerar som planläggnings-, byggnadstillsyns-  och som miljöskyddsmyndighet. Nämnden är övervakande myndighet enligt marktäktslagen och sköter olika lagstadgade kommunala myndighetsuppgifter inom byggnadstillsyn, miljöskydd och planläggning.

 • Ordförande Karl Åberg
 • Viceordförande Kristian Westerholm
 • Ingrid Träskman
 • Mikael Rehnberg 
 • Irene Kvarnström
 • Ulla Gunnarsson
 • Kimmo Lassander
 • Lotte Maasalo
 • Jari Kivirinta
Ersättare
 • Bjarne Örnmark
 • Tom Backman
 • Viviann Westermark
 • Gustav Holmbom
 • Lena Selén
 • Hannu Pesonen
 • Anne Ek
 • Rannvi Wallen
 • Toni Korhonen

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har i uppgift att sörja för det byggande och underhåll som kommunen utför samt hithörande planerings- och upphandlingsuppgifter.

 • Ordförande Kaj Karlstedt
 • Viceordförande Toni Korhonen
 • Patricia Grönholm
 • Lena Selén
 • Glenn Hagman
 • Marie Bergman-Auvinen
 • Harri Sane
 • Anne Ek
 • Mikko Järvi
Ersättare
 • Annette Lindholm
 • Jari Kiviranta
 • Johanna Hildén
 • Irene Kvarnström
 • Jojje Öberg
 • Ingrid Träskman
 • Mika Rytkönen
 • Tor-Erik Portman
 • Tuomas Bergström

23.4.

14.5.

11.6.