Fortsätt till innehållet

Tillgänglighetsrespons

Med detta formulär kan du ge respons på webbplatsen www.inga.fi och dess tillgänglighet.

Beskriv vilken/vilka funktioner som inte uppfyller tillgänglighetskraven.
Lägg in sidan URL-adress här
Lägg in din e-postadress här ifall du vill att vi återkopplar till ärendet.