Fortsätt till innehållet

Anmälan till förundervisning 18-29.1.2021

Lagstadgad
kommunal förundervisning är avsedd för barn under skolåldern i ett års tid före
läroplikten. Förundervisning omfattar ca fyra timmar per dag. Läsåret följer i
huvudsak skolornas arbets- och lovdagar. Förundervisningen är
avgiftsfri.

Förundervisningen
blev obligatorisk år 2015. Enligt §
26a lagen om grundläggande undervisning ska barnet delta i ettårig
förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för
förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer. Barnets
vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning.  

I
Ingå sker anmälan till förundervisning med elektronisk blankett  https://www.inga.fi/sv/tjanster_och_blanketter/gor_arenden_pa_natet

Efter förskolan har barnen möjlighet att
delta i förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd. Den ordnas i skolorna
och anmälan
görs via Wilma i februari. Vårdnadshavaren kan även välja
kompletterande dagvård, som ordnas på daghem. 
Tilläggsinformation: http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning/forskoleundervisning

Förskoleanmälan ska göras
senast 29.1.2021.
 

OBS! Förskoleeleverna
som inleder sin skolgång i årskurs 1 på hösten 2021 behöver inte längre anmälas
till skolan. Vårdnadshavarna får mer information via skolorna.

19.1.2021
Bildnings- och välfärdsnämnden