Fortsätt till innehållet

Program för höstens ledda verksamhet

Även om sommaren ännu fortsätter, börjar det bli dags att kasta blicken mot höstens aktiviteter. Kom med och upprätthåll god hälsa genom ledd verksamhet i form av bl.a. motiongsgympa, uteträning, sång och lek och cirkelträning!