Fortsätt till innehållet

Kullvägens gatubyggnadsarbete är klar

Gatubyggnadsarbetet på Kullvägen är klart och vägen mottogs 5.9.2023. 

Kullvägen förverkligades som ett samarbetsprojekt mellan kommunen och Östra Ingå vattenandelslag. Projektet blev klart inom den utsatta tidtabellen och understeg det budgeterade priset. Entreprenör i projektet var SomerSora Oy. 

Nu är 11 tomter till salu på området. Till storleken är de 1700 – 2500 m². Bekanta dig med tomterna här https://www.inga.fi/boende-och-miljo/boende/tomter-till-salu/(öppnas i ett nytt fönster) 

Byggandet i Degerby fortsätter under hösten med detaljplaneområdets kommunalteknik och bl.a. Furuborgsvägens grundförbättring.