Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 11.12.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 11.12.2023. På den långa föredragningslistan fanns bl.a. ärenden som planläggningsinitiativet och inledande av planläggning i Joddböle, kursavgifterna för ledd verksamhet och företagstjänsterna under år 2024.

Planläggningsinitiativet och inledandet av planläggning i Joddböle godkändes med ett antal tilläggsinstruktioner för den fortsatta behandlingen av ärendet. Initiativet är taget av markägarna för att sammanslå redan gjorda detaljplaner i Joddböle till en enhetlig detaljplan. Läs mer om beslutet här: https://www.inga.fi/2023/12/11/pressmeddelande-kommunstyrelsen-beslutade-om-inledandet-av-planlaggning-joddbole-v/

Kommunstyrelsen godkände förslaget om att fastställa kursavgifterna för vårens ledda verksamhet enligt samma prissättning som används för medborgarinstitutets verksamhet. Avgifterna är enligt följande:

Företagstjänsterna kommer under 2024 att anordnas som köptjänst. Detta görs för att företagsutvecklingsbolaget Novago läggs ned enligt det beslut som gjordes på bolagets extraordinarie bolagsstämma 30.11.2023. Kommunen vill fortsätta kunna erbjuda bästa möjliga tjänster för lokala företagare trots att företagsutvecklingsbolagets verksamhet avvecklas.