Fortsätt till innehållet

Anmälan till förundervisning 5.2-28.2.2024

Lagstadgad kommunal förundervisning är avsedd för barn under skolåldern i ett års tid före läroplikten. Förundervisning omfattar ca fyra timmar per dag. Läsåret följer i huvudsak skolornas arbets- och lovdagar. Förundervisningen är avgiftsfri.

Förundervisningen blev obligatorisk år 2015. Enligt § 26a lagen om grundläggande undervisning ska barnet delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning.  

I Ingå sker anmälan till förundervisning med länken https://www.vismasignforms.com/sv/form/fdc8466f-d9f2-4a55-977c-f843f63a6fab(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Om eleven ansöker till annan än närskola, behöver även en annan blankett fyllas i: https://www.vismasignforms.com/sv/form/6a2817bb-e0f1-4daa-b4fb-591a07c26e86(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Observera att vårdnadshavaren ansvarar för skolskjutsar om eleven går i en annan skola än närskola. Efter förskolan har barnen möjlighet att delta i förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd.  Vårdnadshavaren kan även välja kompletterande dagvård, som ordnas på daghem. 
Tilläggsinformation: http://www.inga.fi/sv/service/smabarnspedagogik_och_utbildning/utbildning/forskoleundervisning(öppnas i ett nytt fönster)

En elev som deltar i förskoleundervisning har rätt till avgiftsfri skolskjuts om skolvägens längd är minst tre kilometer eller om det i skolvägen ingår ett farligt avsnitt (eleven måste ta sig över stamväg 51 eller åka med Barösundsfärjan). Rätten till skjuts omfattar resan till förskoleundervisning och därefter hem tillbaka. Om barnet deltar i förskoleklubben, kan transport hem ordnas på eftermiddagen om det finns plats i fordonet. Då är skjutsen avgiftsbelagd (20 €/månad).

När barnet har anmälts till förskolan och beslutet om hans/hennes skolplats har fattats får ni inloggningsuppgifter till Wilma, så att ni kan anmäla ert barn till förskoleklubben, dvs. morgon- och eftermiddagsverksamheten. Beslutet fattas i mitten av mars.

Tilläggsinformation om anmälningarna får ni av tf. bildningschefen: ann-britt.romar@inga.fi.