Fortsätt till innehållet

Ansökan till småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2024

Ansökan om småbarnspedagogik i Ingå fr.o.m. 1.8.2024 är öppen 5.2–28.2.2024.

Ansökan görs via eDaisy (daisynet.fi) senast 28.2.2024:

Ansökan om småbarnspedagogik kan även inlämnas senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behovet av småbarnspedagogik beror på sysselsättning, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppstår, ska ansökan göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen.

Stöd för privat vård av barn kan sökas hos FPA. Ingå kommun betalar ett kommuntillägg till privatvårdsstödet. Tilläggsuppgifter Stöd för privat vård av barn | Privatpersoner | FPA (kela.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Anmälan om privat dagvård

Enligt § 44 i lag om småbarnspedagogik (540/2018) ska en privat producent som bedriver småbarnspedagogisk verksamhet lämna in en anmälan innan verksamheten inleds till Regionförvaltningsverket. Mer information fås av tf. bildningschef Ann-Britt Romar.

Besluten om platserna inom småbarnspedagogik görs senast vecka 19. Kontakta respektive daghemsföreståndare för mer information.

Daghem och familjedagvård – Ingå (inga.fi)(öppnas i ett nytt fönster)