Fortsätt till innehållet

Snart har du möjlighet att påverka innehållet i det framtida kulturcentret

Planeringen av Ingå kulturcenter framskrider. Arbetsgruppen, som ansvarar för projektet, har beslutat att Ingåbor och andra aktörer i kommunen ska kunna aktivt delta i planeringen av kulturcentret, både vad gäller själva byggnaden och framför allt dess innehåll.

– Vi har valt att ordna flera olika sätt att engagera invånarna. Nu under vårvintern ordnar vi invånarkvällar och ber om skriftliga utlåtanden av bl.a. föreningar i Ingå. Även barn och ungdomar kommer att involveras. Det är särskilt viktigt för oss att kommuninvånarna upplever att kulturcentret är deras eget, säger arbetsgruppen.

Mer information om hur projektet framskrider publiceras torsdagen den 8.2, så det lönar sig att hålla ett vakande öga på kommunens webbplats och sociala medier! Samtidigt uppmuntrar vi att ta fram kalendrarna redan nu och boka in tidpunkten 15.2 kl. 18.30–19.30. Då ordnar vi nämligen en för allmänheten öppen infokväll om projektets aktuella status. Infot hålls i kommunens bibliotek.

Arbetsgruppen består av:

I anslutning till kommungården i Ingå planeras ett kulturcenter. Målet är att kulturcentret ska bestå av en tillbyggnad, i vilken en kultursal placeras. Detta möjliggörs av ett externt kulturunderstöd på nästan tre miljoner euro, som bekräftades i november 2023.

Läs mer om projektet här.