Fortsätt till innehållet

Se nya exempelbilder från det kommande kulturcentret!

Projektet med att förverkliga ett kulturcenter till Ingå ångar på. Idag har vi äran att publicera några pinfärska exempelbilder på och från centret, som ska vara en plats där människor, kultur och inspiration sammanflätas.

Arbetsgruppen för kulturcentret har tidigare betonat vikten av att kommuninvånare och övriga aktörer inom kommunen ska få känna sig delaktiga i projektet. Därför vill vi under processens gång också informera aktivt om var i projektet vi ligger och visa upp nytt material direkt det är tillgängligt, så som dessa bilder nedan. Vänligen notera att dessa är exempelbilder och således inte slutgiltiga.

Exempebild på kulturcentret.
Exempelbild på kulturcentret.
Exempelbild från kulturcentret.

Arbetsgruppens ordförande, kommunstyrelseordförande Henrik Wickström ser med tillförsikt på kulturcentrets utveckling. Han poängterar att kulturcentrets ska kännas som en plats som är planerad av och för Ingåbor.

– Det är fint att projektet går framåt. Vi hoppas att det här ska bli ett gemensamt vardagsrum för ingåborna. Det som är viktigast i ett kulturcenter är alltid innehållet. Nu vill vi lyssna till Ingåborna och höra vad de vill uppleva i kulturcentret och vad vi ska beakta med tanke på den framtida planeringen. Tillsammans skapar vi ett levande kulturcenter i Ingå, säger Wickström.

Kim Juntunen, ordförande för Ingå kulturförening, instämmer med Wickström.

– Det vi vill förverkliga är just ett slags vardagsrum som är till för den lokala befolkningen och hela regionen. Här ska man få mötas i kulturens och glädjens tecken. För oss är det helt centralt att arbetet fortsätter som ett samarbete mellan kommunen, föreningarna och kommuninvånarna, konstaterar Juntunen.

Processen fortsätter genom att tekniska nämnden behandlar den preliminära projektplanen på sitt möte nästa vecka 13.2. Resultatet från behandlingen och övrig aktuell projektinfo presenteras därefter under en infokväll 15.2 kl. 18.30–19.30 i kommunens bibliotek. Före det kommer vi också att skicka ut en blankett till föreningar, genom vilken de kan kommentera bland annat centrets utformning.

Hoppas vi ses i biblioteket den 15.2!

I anslutning till kommungården i Ingå planeras ett kulturcenter. Målet är att kulturcentret ska bestå av en tillbyggnad, i vilken en kultursal placeras. Detta möjliggörs av ett externt kulturunderstöd på nästan tre miljoner euro, som bekräftades i november 2023.

Läs mer om projektet här.