Fortsätt till innehållet

Ny tjänst för Ingåbor – Nu kan du få individuell motionsrådgivning

Motionsrådgivning är en avgiftsfri tjänst som är avsedd för Ingåbor som inte motionerar tillräckligt med tanke på sin hälsa. Genom motionsrådgivningen får du råd och stöd för att komma igång med motionerandet. Tjänsten är individuell och riktar sig till myndiga.

Ingås fritidsinstruktör Pia Helle berättar närmare vad hela konceptet går ut på.

– På nationell nivå finns en målsättning att bjuda ut motionsrådgivning i alla finländska kommuner. Således har också Ingå gjort beslutet att starta upp tjänsten. Vi finländare rör på oss för lite och följderna av det är inte positiva. Ohälsa kostar samhället alltför mycket, konstaterar Helle.

Fritidsintruktör Pia Helle uppmuntrar till motion.

Hon fortsätter med att ta upp nyttan med motionsrådgivnignen.

– Motionsrådgivningen är en förebyggande åtgärd och vill vi nå ut till dem som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa. Många livsstilssjukdomar kan förebyggas med en aktivare livsstil och vi vill speciellt lyfta fram den mentala ohälsan som blir allt vanligare. Det handlar inte enbart om vikt, utan motion har även positiva effekter på den mentala hälsan, blodtrycket och funktionsförmågan, för att nämna några, säger Helle.