Fortsätt till innehållet

Ägaren till en fastighet som inte är ansluten till avloppsnätverket ska se till att avloppsvattnen inte har skadliga effekter för omgivningen. Med fungerande avloppsvattensystem försäkrar man sig om rent brunnsvatten och ren närmiljö samt skyddar närliggande vattendrag. Behandlandet av avloppsvatten fastställs i naturvårdslagen och -förordningen 157/2017. Mera information finns här(du flyttas till en ny sida).

Hur ansöker jag om tillstånd?

Tillståndet ansöks hos byggnadstillsynen.

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar lämnas via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Ansök om åtgärdstillstånd om byggnads- och ändringsarbetena på fastigheten endast gäller avloppsvattensystemet, som t.ex. byggande av ett nytt system eller ändringar av det gamla systemet.

Om man på fastigheten gör reparationer eller ändringar som förutsätter bygglov ingår även förnyande eller ändring av avloppsvattensystemet i samma tillståndsprövning.

Bifogade handlingar för tillståndet

Planen ska basera sig på tillräckliga terräng-, grundvatten- och jordmånsundersökningar.

Efter godkänt tillståndsbeslut

Efter godkänt tillståndsbeslut fungerar man enligt anvisningarna nedan:

Ansökan till byggarbetsledare för fastighetens vatten- och avloppssystem

En fva-arbetsledare skall godkännas för åtgärden innan åtgärden inleds. Man ansöker om godkännande med tjänsten Lupapiste.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Avloppsvattenanläggningar som placeras under jorden ska fotograferas innan de täcks in. Bilderna förvaras på fastigheten.

Fva-arbetsledaren granskar och godkänner det färdiga systemet. Efter granskningen fyller man i blanketten ”Avloppsvattensystemets granskningsprotokoll(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)”.