Fortsätt till innehållet

Åtgärdstillstånd söks via tjänsten Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

Några exempel på projekt som kräver åtgärdstillstånd:

byggnadsordningen(du flyttas till en ny sida) finns beskrivet vilka konstruktioner som kräver åtgärdstillstånd.

Ansökningshandlingar

Situationsplan och huvudritningar

Besittning av byggplatsen

Hörande av grannar