Fortsätt till innehållet

Installation eller byggande av solpaneler och solfångare krävs normalt inte, utom i följande fall

Dessutom skall anläggningarna alltid placeras minst 5 m från grannens fastighet.