Fortsätt till innehållet

Ansökan görs via tjänsten Lupapiste.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Ansökningshandlingar

Besittning av byggplatsen

Grannhörande

Lägesritning

Saker att beakta i planeringen

Tabell 1. Rekommenderade minimiavstånd från energibrunnens borrhål till olika objekt. Lämpliga avstånd kan variera beroende på borrhålets lutningsvinkel, grundvattnets strömningsförhållanden och jordmånen. (Källa: Ympäristöopas 2013: Energiakaivo, s. 25).

Objekt:Rekommenderat minimiavstånd:
Energibrunn20 m*
Värmeledningar och fjärrvärmeledningar3 m**
Bergborrbrunn40 m
Ringbrunn20 m
Byggnad3 m
Fastighetens gräns7,5 m*
Utloppsställe för fastighetsspecifikt avloppsreningsverkAlla avloppsvatten 30 m, gråvatten 20 m
Avlopp och vattenledningar3 m (egna rör) – 5 m (andras rör)**
Tunnlar och grottor25 m, avståndet utreds från fall till fall

* när borrhålet är lodrätt

** avståndet beror på jordmånens kvalitet, grävdjupet och rör som placeras i schaktet

Efter borrningen, före ibruktagningen

Protokoll över borrningen skall tillställas byggnadstillsynen via Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).