Fortsätt till innehållet

Ansvarig arbetsledare och planerare

Ansvarig arbetsledare

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska det vid alla byggnadsarbeten som kräver bygglov finnas en ansvarig …

Läs mera

Planerare

Huvudprojekterare och byggnadsplanerare Vid planeringen av byggnaden ska man ha en huvudprojekterare som ansvarar för …

Läs mera