Fortsätt till innehållet

Huvudprojekterare och byggnadsplanerare

Vid planeringen av byggnaden ska man ha en huvudprojekterare som ansvarar för helheten och kvaliteten. En huvudprojekterare behövs i alla byggprojekt, oavsett deras storlek och karaktär. Huvudprojekteraren ska under byggprojektet ta hand om att byggplanen och specialplanerna utgör en helhet så att kraven i bestämmelser som gäller byggande och kraven enligt gott sätt att bygga uppfylls. Huvudprojekteraren ska också ta hand om att den som inleder ett byggprojekt får information om de saker i anslutning till planeringen som är betydande med tanke på ombesörjningsplikten.

Byggnadsplaneraren är en person som svarar för byggplanen. Byggplanen innehåller huvudritningarna för byggnaden. Till dem hör situationsplan och plan-genomskärnings- och fasadritningar. I praktiken är det vanligt att huvudprojekteraren och byggnadsplaneraren är en och samma person, eftersom huvudprojekteraren skall kunna byggnadsplanen väldigt bra för att kunna klara av de uppgifter som enligt det som bestämts hör till huvudprojekteraren.

Man ska veta vem huvudprojekteraren är innan man lämnar in ansökan om tillstånd. I mer omfattande projekt kan också ofta delta specialplanerare, bl.a. VVS- och elplanerare som ofta väljs senare enligt projektets framskridande.

Planerarnas uppgifter ges i Lupapiste(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) när man gör ansökan. Dessutom kallas de som parter till ansökan.

Bedömning av planerarens behörighet

Statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Miljöministeriets anvisning om bestämmandet svårighetsklasser vid projekteringsuppgifter för byggande(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)