Fortsätt till innehållet

Blanketter och arkiv

Pdf-filerna kan läsas med gratis program Adobe Acrobat Reader. Ansökningarna sker via tjänsten Lupapiste.

Arkiv och sakkunnigtjänster

Ingå kommuns bygglovshandlingar kan beställas av byggnadstillsynen under kontorstid. För äldre bygglov behövs namnet på …

Läs mera