Fortsätt till innehållet

Arkiv och sakkunnigtjänster

Ingå kommuns bygglovshandlingar kan beställas av byggnadstillsynen under kontorstid.

För äldre bygglov behövs namnet på den som sökt bygglov och/eller byn som bakgrundsuppgifter. Byggnadsinspektionen arkiverar lovbesluten, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och eventuella övriga utredningar. De äldsta ritningarna är från 1960-talet.

Om du vill att informationen söks från kommunens arkiv kan du beställa sökningen genom att meddela fastighetsbeteckningen och uppgifterna om byggaren till byggnadstillsynen (bygg@inga.fi).

Specialplaner, såsom konstruktions- och VVS-ritningar, är inte tillgängliga i för alla byggnader, speciellt inte för de äldre.