Fortsätt till innehållet

Arkiv och sakkunnigtjänster

Ingå kommuns bygglovshandlingar kan köpas i webbutiken Lupapiste Kauppa(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) som har togs i bruk januari 2024 (endast tillgänglig på finska). Där kan man elektroniskt köpa dokument ur byggnadstillsynens arkiv i elektroniskt format och ladda ned dem.

Alla bygglov finns i detta skede ännu inte i butiken men i så fall kan du göra en materialförfrågan där. Materialet läggs till i webbutiken inom ungefär en vecka beroende på materialets omfattning. Du får ett meddelande när materialet är tillgängligt.

Byggnadsinspektionen arkiverar lovbesluten, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och eventuella övriga utredningar. De äldsta ritningarna är från 1960-talet.

Specialplaner, såsom konstruktions- och VVS-ritningar är inte tillgängliga för alla byggnader, särskilt inte för de äldre.

(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)