Fortsätt till innehållet

Källa: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (2.3, s. 8)

Innehåll i fasadritningar

Fasadritningarna ska innehålla en ritning över byggnadens alla sidor med yttertakets synliga delar som vinkelräta projektioner. I fråga om byggda miljöer ska fasadritningen innehålla uppgifter om byggnadens förhållande och anslutning till närliggande byggnader i tillräcklig omfattning.

Fasadritningen ska innehålla:

  1. höjdlägen eller höjd över marken för fasadlivets skärningspunkt med marken, fasadlivets skärningspunkt med yttertaket, för takfoten samt takåsen eller annan högsta del
  2. yttertakens ytor och taklutningar
  3. ytterväggarnas synliga byggnadsdelar och ytor inklusive fasta anläggningar
  4. ytornas, byggnadsdelarnas och anläggningarnas material, ytbehandling och färg
  5. övriga synliga aspekter utanför byggnaden som påverkar byggnadens funktion, utseende eller stil
  6. det väderstreck som fasaden vänder sig till

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska ritningen dessutom innehålla hela fasaden inklusive ändringar, om reparations- eller ändringsarbetet inverkar på byggnadens fasad.

Med fasadritningen visas att den planerade byggnadens arkitektur fyller kraven på skönhet och harmoni. Med fasadritningar visas också att byggnaden passar ihop med omgivande byggnader och landskapet. Fasadritningarna görs i allmänhet i samma skala som plan- och genomskärsritningarna.

I fasadritningen visas i allmänhet: