Fortsätt till innehållet

Huvudritningar som skall fogas till bygglovsansökan

Ytterligare information: Miljöministeriets anvisning om planer och utredningar som gäller byggande(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (2015)