Fortsätt till innehållet

Havsmanualen

Projektets avsikt är att öka kunskapen om och förbättra kustvattnets ekologiska tillstånd. Det här ska ske med hjälp av detaljerade utredningar över hur övergödningen i kustvattnen varierar i förhållande till miljöns naturliga egenskaper såsom djup, salthalt och temperatur.

Havsmanualen-projektet

Projektets nuvarande del, Havsmanualen 3 (2021- ), täcker hela den västnyländska kusten och därmed även Ingå. Här ska verksamhetsmodellen som utvecklats tidigare i projektet utnyttjas som ett kostnadseffektivt miljöförvaltningsinstrument i hela västnyländska kustområdet. Tyngdpunkten ligger på de mest dagsaktuella problemen, d.v.s. på diffus belastning och speciellt på direkta utsläpp. På motsvarande sätt ska mätningarna fokuseras på det mest relevanta, d.v.s. variationen i ytvattnens tillstånd längs kusten under året och åren.