Fortsätt till innehållet

Aktuella miljöprojekt i Ingå

Vi har flera miljöprojekt på gång i Ingå. Läs mer om de viktiga och intressanta projekterna här nedan.

Det finns många pågående miljöprojekt i Ingå. Kommunen är delaktig i en del av dem. Ingå är med i WWF:s projekt VALUTA, RANKKU och Metsälähde. Deras målsättning är att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen och havsområdena i västra Nyland. Kommunen är även med i projekt som LUMME som dras av LUVY och Pro Litore rf:s projekt Havsmanualen.

Valuta II

Projektet VALUTA genomförs i Ingå, Ingarskila och Sjundeå åars avrinningsområden under ledning av WWF Finland.

Läs mera

Rankku

Det WWF ledda projektet RANKKU har som mål att minska näringsbelastningen i de västnyländska kustvattnen och öka den biologiska mångfalden.

Läs mera

Lumme

Lumme-projektet pågår 2022-2024 och koordineras av LUVY. Fokus är på att minska jord- och skogsbrukets belastning på vattendragen i samarbete med LUVYs andra liknande projekt.

Läs mera

Havsmanualen

Projektet Havsmanualen strävar efter att samla in information om kustvattnets ekologiska status i Västnyland och skapa en modell för att förbättra det kostnadseffektivt.

Läs mera

Metsälähde-projektet

Metsälähde-projektet dras av WWF Finland och omfattar Ingå-, Ingarskila och Sjundeå åar. Det skyddar speciellt vattendrag i skogsbruksdominerade områden.

Läs mera

Bild © Meri Ensiö