Fortsätt till innehållet

Lumme

LUMME-projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och det pågår 2022-2024.

Lumme-projektet

Inom projektet verkställer man åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, och man följer även upp effekterna av restaureringsåtgärderna. Dessutom erbjuder projektet aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer genom att ordna evenemang och rådgivning. Projektet fortsätter att verkställa de åtgärder som inletts tidigare i LUVY:s andra projekt gällande vattenskydd inom jordbruket.

Från Ingå ingår Kyrkfjärden som är en av huvudtyngdpunkterna bland kustvattnen. Utöver kustvattnen ligger fokuset på åarnas avrinningsområden däribland avrinningsområdet för Sjundeå å. Projektet inleddes med planeringen av vattenskyddskonstruktionerna 2022 och de verkställs under åren 2022–2024. Effekterna av åtgärderna följs upp med hjälp av både kontinuerliga vattenkvalitetsmätningar och -analyser inom ramen för projektet.